بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘عدم سو پیشینه’

پاسخ به دو سوال یک متقاضی در مورد عدم سو پیشینه و حساب بانکی

۷ شهریور ۱۳۹۲ ۶۷ دیدگاه

یک متقاضی فدرال دو سوال زیر را مطرح کرده است:

۱-    اینجانب فارغ التحصیل کشور هندوستان می باشم. متاسفانه همان طور که شما هم مستحضر هستید با مشکل برگه سوءپیشینه مواجه هستم. زیرا سفارت در این مورد جدی نیست و از هر جهت که بخواهم اقدام کنم باید زمان زیادی راصرف کنم شاید بیش از یک سال (البته قبلا این کارها را انجام دادم و با درب بسته مواجه شدم). سوال من مشخصاً این است می توانم این موارد را برای آن ها بنویسم؟

۲-    همان طور که مستحضر هستید اغلب ایرانیان برای حفظ ارزش پول خود آن را به کالا و پول های خارجی تبدیل نموده اند و این جانب هم از این قاعده مستثنی نبوده ام حال می توانم دارای خود را یا برگه ای مبنی بر خرید ارز از صرافی برای تمکن مالی ارائه نمایم؟ و برای آن ها توضیح دهم چرا پول خارجی خریداری نموده ام؟
و اما پاسخ:

سوال درباره سابقه کیفری

۲۵ مرداد ۱۳۹۰ ۳۰۰ دیدگاه

سوال:

من درسال ۸۴ بعلت رابطه بایک خانم دارای سوسابقه شده ام اما زندان یا شلاق نداشته ام وفقط سابقه دارشده ام که پس از۳سال باطل شده آیابرای چک امنیتی مشکلی وجودداردوآیاازنظرمهاجرت بامشکلی مواجه خواهم شد

ادامه ی نوشته