بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘عالم رایزن’

سبویی بشکند …….. جهان گردد به کام کاسه …..

۱۲ تیر ۱۳۹۲ ۳۱ دیدگاه

مطلع شدم که به دنبال مشکل اداری پیش آمده برای مشاورین مهاجرت ایرانی در کبک و برای بنده البته به شکلی غیر منصفانه و متفاوت عده ای را فرصت این پدید آمده است که از آب گل آلود ماهی صید کنند و  تا توانسته اند به خصوص در سایتهای اجتماعی تهمت زده و شایعه ساخته و به عقده گشایی مشغول بوده اند.

طرفه اینکه برخی از این افراد برای جامعه متقاضیان مهاجرت آنقدرها هم ناشناخته نیستند. یکی از آنها آقای پ الف است که این روزها بسیار پر تلاش ظاهر شده است. او  را دست کم اصفهانی ها خوب می شناسند. حقیقت اینکه از شنیدن نام ایشان به عنوان سردمدار پراکندن تهمت و افترا و شایعه سازی به خود بالیدم و بسیار خرسند شدم. همانگونه که داشتن دوستانی منصف, فرهیخته و قدردان موجب افتخار است داشتن دشمنانی بدنام و با سابقه کلاهبرداری و جعل و …. موجب سرافرازی است.

آقای پ الف مباشر اعظم یکی از دو شرکت مهاجرتی بزرگ کلاهبرداری بود که تا دو سال پیش صدها نفر از متقاضیان اصفهانی را قربانی سودجویی خود کرده بودند و با تهیه پرونده های کاملا جعلی تعداد بیشماری را به زحمت انداختند, سهل است, آبرویی برای ایرانیان و به خصوص ما اصفهانیها باقی نگذاشتند. آش آنقدر شور بود که برای ماهها مصاحبه های کبک معلق شد و افسرانی مامور بررسی قضایا در اصفهان شدند. هنوز هم اگر در پرونده شما اشاره ای به اصفهان باشد مدرک تحصیلی شما را برای بررسی نگه می دارند. اینها هم از لطف این گروه کلاهبردار بود که آقای الف افتخار عضویت آنرا داشتند و پس از فراری شدن رییس به رفع و رجوع کردن امور مشغول شد و خود نیز کلاهی از آن نمد بر سر نهاد.

برای خواندن داستان این وقایع لیست مطالب و مقالات آن زمان را در پارس کانادا و وبلاگ در پی آورده ام:

ادامه ی نوشته