بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘ظرفیت رشته ها’

متقاضیان رشته های صفر امتیازی کبک برای اقدام در اول ماه آگوست آماده باشند

۲ فروردین ۱۳۹۲ ۱۵ دیدگاه

 

با توجه به مصوبه اخیر اداره مهاجرت کبک صفر امتیازیها باید تا اول آگوست ۲۰۱۳ برای باز کردن پرونده صبر کنند.

اینجا را بخوانید