بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘صفحه نامه ها’

دو خبر از کنپارس: به روز شدن صفحه نامه های کنپارس و اعلام تاریخ سفر پیک کنپارس

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۰ دیدگاه

از سفر کاری بازگشتم و صفحه نامه ها هم تا تاریخ ۱۹ آوریل در سایت پارس کانادا بروز شد. مطالب هفته بعد از آن هم در حال استخراج است که تا فردا منتشر می کنم. در ضمن پیک کنپارس هم راهی آنکاراست که خبر آن در سایت پارس کانادا آمده است. بنا بر آن خبر شما تا ۱۹ اردیبهشت فرصت دارید  مدارک خود به دفتر ما در تهران تحویل دهید.

چقدر طول می کشد؟ صفحه نامه های کنپارس را در سایت پارس کانادا بخوانید

۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۳۴ دیدگاه

این روزها حجم کامنتهایی که در مورد زمان می پرسند به شکل بی سابقه ای زیاد شده است. دوستان محبت دارند و گاهی مرا پیش گویی زبردست می بینند که می تواند اینده را در جامی ببیند. بارها نوشته ام که امکان اظهار نظر در مورد زمان نیست و بسیار سخت است که در این مورد سخنی گفت و بعدا بدهکار نشد.

تنها چیزی که به فکرم رسید برای کمک به این دوستان این بود که از بیش از یک سال قبل نامه های دریافتی کنپارس را در سایت پارس کانادا منتشر کنم آن هم با ذکر جزییات و تاریخ های مهم پرونده که البته بسیار مورد توجه دوستان بوده است و هر هفته دنبال می شود.

 

این هم عکس زیبایی از طبقه هفتم هتل هیلتون پارکسای استانبول که هنگام نوشتن همین مطلب گرفته ام

ادامه ی نوشته