بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘سفارت کانادا در پاریس’

بازگشت از سفر و دو خبر خوب

۱۵ اسفند ۱۳۹۱ ۲۰۶ دیدگاه

از سفر بازگشتم و تا یک ماه دیگر قرار نیست سفری باشد و در خدمت دوستان هستم.

دو خبر که احتمالا در جریان هستید

نخست اینکه بسیاری از پرونده های کبکی منتظر در مرحله فدرال از آنکارا به پاریس منتقل شده اند که جای امیدواری دارد و در این مورد در سایت پارس کانادا هم امروز نوشته ام

ادامه ی نوشته