بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘سفارت کانادا در سوریه’

سفارت کانادا در دمشق

۲۷ مهر ۱۳۹۰ ۲۰ دیدگاه

شایع شده است که سفارت کانادا در دمشق از ۱۱ اکتبر بسته شده است ولی هیچ خبر رسمی و یا پیغامی از دولت در این خصوص دریافت نشده است بر عکس ارسال و دریافت ایمیل با این سفارت به روال سابق برقرار است. تا زمانی که این خبر رسما تایید نشود ما همچنان به ارسال مدارک و تماس با این اداره ادامه می دهیم. ادامه ی نوشته