بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘سرویس پیک آپ پاسپورت’

پیک کنپارس روز ۱۴ آبان به آنکارا می رود

۳ آبان ۱۳۹۱ ۳۹ دیدگاه

از تهران خبر رسید که پیک کنپارس روز ۱۴ آبان برای بردن مدارک به سفارت کانادا به آنکارا می رود. دوستان می توانند تا پایان روز پنجشنبه ۱۱ آبان به دفتر تهران مراجعه کنند. تلفن ۲۲۰۲۵۰۸۴

لازم به یادآوری است که پیش از این تاریخ ۱۵ آبان اعلام شده بود که به دلایلی این سفر یک روز زودتر انجام می شود و به دلیل تعطیلی روز ۱۳ آبان تنها تا پایان روز ۱۱ آبان امکان مراجعه به دفتر وجود دارد.