بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘سایت اداره مهاجرت’

به هم ریختگی سایت اداره مهاجرت و نا پدید شدن پروفایل و ….

۲۸ خرداد ۱۳۹۱ ۵۵ دیدگاه

در یک هفته گذشته دهها ایمیل دریافت شده است از دوستانی که می گویند پروفایل الکترونیک آنها در سایت حذف شده است و دسترسی ندارند برخی از همان دوستان هم چند روز بعد تماس داشته اند و خبر داده اند که دسترسی آنها برقرار شده است و …..

از آنجا که این موضوع باعث ایجاد استرس بیشتر به دوستان است لازم دیدم اعلام کنم که اگر در مورد شما هم چنین شده است عصبی نشوید ……..بودن و یا نبودن فایل الکترونیک شما ربطی به وضعیت پرونده شما ندارد.

توصیه من این است که خود را درگیر این سایت نکنید این برای اعصاب شما و خانواده شما بسیار بهتر است یا حداقل قرار بگذارید هفته ای یک بار یا دو هفته یک بار چک کنید و اگر دسترسی هم نبود اهمیت ندهید. می دانم که برخی دوستان کار و زندگی را گذاشته اند و هر چند ساعت یکبار وضعیت پرونده چک می کنند.

اشتباه در سایت اداره مهاجرت هنگام چک وضعیت پرونده

دوستان گروه لیست ۳۸ گانه می دانند که پرونده های آنان به تدریج به ورشو منتقل می شود. اگر شما یکی از این دوستان باشید و وضعیت خود را در سایت چک کرده باشید شاید متوجه شده باشید که در اعلام سوابق پرونده در سایت اداره مهاجرت دیگر نامی از دمشق نیست  مثلا می گوید پرونده شما آوریل ۲۰۰۹ به ورشو فرستاده شده است و در بند بعدی می گوید پرونده شما در دسامبر ۲۰۱۱ به ورشو ارسال شده است.

 

ادامه ی نوشته