بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘رویه غیر قانونی’

چهار عنوان شغلی (NOC) در لیست ۳۸ گانه قربانی رویه جدید غیر قانونی

۱۶ خرداد ۱۳۹۱ ۳۰ دیدگاه

این مطلب را در سایت کنپارس و در این نشانی بخوانید