بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘رستوران یاس’

یک چلوکباب خوب در رستوران یاس مونترآل

۳۱ شهریور ۱۳۹۱ ۳۳ دیدگاه

دیروز سه ساعت پس از نیمروز فرصتی شد که دفتر را به قصد خوردن نهار ترک کنم.

از بخت خوب ما در این شهر که تعداد ایرانیان رو به فزونی است رستوران خوب کم نیست اما برخی از آنها بهترند و هریک را برای خوردن غذایی خاص می توان معرفی کرد. ندای درون طلب چلوکباب برگ می کرد و من نیز بر آن شدم که دست کم برای یک بار هم که شده این ندا را بشنوم و به آن پاسخ مثبت دهم البته اشاره کنم که موضوع چلوکباب و خوشمزگی آن اصلا انگیزه مهمی برای این پاسخ مثبت نبوده و نیست!!!!

برای چلوکباب برگ من رستوران یاس را می پسندم هر چند دیگر غذاهای آنها هم خوردنی و دلچسب است اما برگشان چیز دیگری است.

ادامه ی نوشته