بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘دمشق’

سفارت کانادا در آنکارا فعال شده است

۱۰ اسفند ۱۳۹۰ ۱۵۷ دیدگاه

اواخر هفته گذشته تعادادی نامه تاییدیه انتقال پرونده به آنکارا از بخش مهاجرت سفارت کانادا در آنکارا دریافت کردیم. اوایل این هفته نیز ایمیلهایی از این سفارت رسیده است که نشان می دهد این اداره کار خود را آغاز کرده است.

 

خبر خوبی است….

دفتر اداره مهاجرت فدرال در دمشق تعطیل نشده است

۱۴ آبان ۱۳۹۰ ۲۵ دیدگاه

با توجه به اینکه مکاتبات با این اداره روال عادی خود را دارد به نظر می رسد شایعه تعطیلی بخش مهاجرت سفارت کانادا در سوریه در ماه نوامبر صحیح نبوده است.