بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘دمای هوا’

هوای مونترآل به ۱۰ درجه بالای صفر بازگشت

مثل اینکه نابستان بازگشته است و دمای هوا ۱۰ درجه بالای صفر است و تقریبا اثری از برف پریروز نمانده