بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘دفتر سیدنی’

چهار عنوان شغلی (NOC) در لیست ۳۸ گانه قربانی رویه جدید غیر قانونی

۱۶ خرداد ۱۳۹۱ ۳۰ دیدگاه

این مطلب را در سایت کنپارس و در این نشانی بخوانید

با شرکتی!! پرونده باز کردم و از وضعیت آن بی خبرم

۱۴ آذر ۱۳۹۰ ۱ دیدگاه

سوال:

من از طریق شرکتی شروع به باز کردن پرونده کردم و کلیه مدارک را به آن شرکت دادم. اما پس از مدتی با خبر شدیم که مدیر عامل آن شرکت به کشور دیگر مهاجرت کرده است.من هم نمی دانم که آیا پرونده ای برای من باز کرده یا خیر. چگونه می توانم آن پرونده را ببندم یا به فدرال خبر دهم؟

 

پاسخ:

ادامه ی نوشته