بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘دانشجویان ایرانی’

ایجاد مشکل برای کسانی که از داخل کانادا اقدام کرده اند

۶ شهریور ۱۳۹۲ ۶ دیدگاه

در این مورد نیز مطلبی در سایت پارس کانادا نوشته ام که می توانید اینجا بخوانید