بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘جیسون کنی’

شاید وزیر عوض شود

امروز شایعه ای را از چند نفر از همکاران کانادایی به طور جداگانه شنیدم که نشان از پخش شدن شدید این شایعه در محافل حقوقی دارد و آن اینکه به احتمال زیاد هارپر قصد دارد وزیر مهاجرت را تغییر دهد و جیسن کنی را از این سمت بردارد.

اینکه این تغییر به منظور دادن شغل بهتر به این وزیر است و یا اینکه خود هارپر او را تهدیدی برای اینده خود دیده است هنوز روشن نیست. این گفته که جیسون کنی جامه نخست وزیری را بر تن خود شایسته می داند و در تلاش است روزی صندلی هارپر را از آن خود کند بر احتمال درستی گمانه دوم می افزاید ضمن اینکه عملکرد چکشی و گاه بسیار غیر معقول این وزیر نارضایتی های زیادی را ایجاد کرده است مواردی مانند حذف پرونده ها؛ طرح دعاوی متعدد در دادگاهها و بی نظمی شدید در ادارات مهاجرت دلیل این نارضایتی هاست که شاید هارپر مایل نباشد همه هزینه های آنرا شخصا به دوش بکشد. ادامه ی نوشته