بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘ثبت آنلاین’

اکانت موکلین کنپارس در سیستم آنلاین کبک ایجاد شد

با آغاز به کار سیستم آنلاین کبک برای ثبت پرونده های نیروی متخصص این استان خوشحالم به اطلاع برسانم که مرحله اول این اقدام که ایجاد اکانت برای متقاضیان است انجام شده است.

این سیستم ظاهرا مشکلاتی دارد و محدودیتهایی برای دسترسی پیش بینی شده است که به همت کادر فنی ما این محدودیتها نتوانست مانع کار ما شود.

همچنان تلاش های تیم کنپارس برای انجام موفقیت آمیز مراحل بعدی ادامه دارد.

monprojet