بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘تاسیس شرکت’

دور زدن الزام قانونی اقامت با تاسیس شرکت در کانادا و …..

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۲۹ دیدگاه

تلفنی دریافت کردم از کسی که ایران بود و سال ۲۰۱۱ لندینگ خود را به عنوان مقیم دایم انجام داده بود و بعد برای ادامه زندگی بازگشته بود به وطن و مشغول کار بود. می گفت من نمی توانم در ۵ سال یعنی تا ۲۰۱۶ دست کم دو سال را در کانادا بمانم و باید راهی باشد تا امتیاز اقامت را از دست ندهم. راه مورد نظر ایشان تاسیس یک شرکت کانادایی و بعد اینگونه جلوه دادن موضوع که برای آن شرکت کانادایی در ایران کار می کند و چون برای یک شرکت کانادایی کار می کند پس حضورش در خارج از کانادا مانند حضور در کاناداست.

 

 

نخستین واکنش من به ایشان این بود که اصلا اگر قرار نیست کانادا زندگی کند چرا برای اقامت اقدام کرده است و چه اصراری به حفظ آن دارد. و ایشان قصد خود برای زندگی در کانادا در آینده را مطرح کرد.

پس از آن توضیح مفصلی برای ایشان دادم که اساسا این پروژه نشدنی است و جز ایجاد هزینه نتیجه دیگری در پی ندارد.

نمی دانم چرا برخی دوستان تصور می کنند افسران کانادایی و یا مجموعه های دولتی این کشور ساده انگارند و نمی توانند تشخیص دهند قصد واقعی فرد چیست.

دست کم دو ایراد حداقلی به این طرح وارد است: ادامه ی نوشته