بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘بهار’

بهار دل انگیز در مونترآل

۲۲ اسفند ۱۳۹۰ ۶ دیدگاه

امروز هوای مونترآل به ۱۵ درجه بالای صفر رسید و بوی مست کننده بهار در شهر پیچید. هر چند زودهنگام اما زمستان رفت و روسیاهی به ……….. ماند.

 

 

ادامه ی نوشته