بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘اعلام وضعیت پرونده’

اشتباه در سایت اداره مهاجرت هنگام چک وضعیت پرونده

دوستان گروه لیست ۳۸ گانه می دانند که پرونده های آنان به تدریج به ورشو منتقل می شود. اگر شما یکی از این دوستان باشید و وضعیت خود را در سایت چک کرده باشید شاید متوجه شده باشید که در اعلام سوابق پرونده در سایت اداره مهاجرت دیگر نامی از دمشق نیست  مثلا می گوید پرونده شما آوریل ۲۰۰۹ به ورشو فرستاده شده است و در بند بعدی می گوید پرونده شما در دسامبر ۲۰۱۱ به ورشو ارسال شده است.

 

ادامه ی نوشته