خانه > کانادا > افزایش ظرفیت های مهاجرتی کانادا برای سال های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰

افزایش ظرفیت های مهاجرتی کانادا برای سال های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰

با آغاز چشم انداز سه ساله برنامه های مهاجرتی کانادا، دولت فدرال بودجه ای معادل ۴۴۰ میلیون دلار برای هزینه های اجرایی برنامه های مهاجرتی اختصاص می دهد. احمد حسین، وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا در اول نوامبر ۲۰۱۷ چشم انداز مهاجرتی کانادا را تا سال ۲۰۲۰ اعلام کرد و گفت: تا سال ۲۰۲۰ نزدیک به یک میلیون مهاجر جدید وارد کانادا خواهند داشت. ادامه مطلب…

Categories: کانادا Tags: