خانه > کانادا > فهرست جدید مشاغل معاف از LMIA برای دریافت ویزای کار

فهرست جدید مشاغل معاف از LMIA برای دریافت ویزای کار

وزارت مهاجرت کبک، فهرست جدید مشاغلی را که برای دریافت پیشنهاد کاری (جاب آفر) معاف از گرفتن LMIA هستند، برای سال ۲۰۱۸ اعلام کرد.برای دریافت ویزای کار کانادا، علاوه بر داشتن پیشنهاد کار از سوی کارفرما (جاب آفر)، شرکت مورد نظر بایستی Labour Market Impact Assessment برای آن شغل دریافت کند. کارفرمایان موظف اند پیشنهادات اشتغال خود را در سیستم Labour Market Impact Assessment-exempt situations ثبت نمایند و مستقیم به وزارت مهاجرت کانادا تسلیم کنند. ادامه مطلب…

Categories: کانادا Tags: