خانه > کبک > استان کبک برنامه های مهاجرتی خود برای سال ۲۰۱۸ را اعلام کرد

استان کبک برنامه های مهاجرتی خود برای سال ۲۰۱۸ را اعلام کرد

اداره مهاجرت استان کبک در برنامه مهاجرتی سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که ۲۹۰۰۰ «گواهی انتخاب کبک» صادر خواهد کرد و پذیرش نیروی متخصص، اعضای خانواده ساکنین کبک، سرمایه گذار، کارآفرین، خود اشتغال و پناهندگان همچون گذشته ادامه خواهد داشت. ادامه مطلب…

Categories: کبک Tags: