خانه > اخبار کنپارس, نیروی متخصص کبک, کبک > حکایت کنپارس و ثبت پرونده های نیروی متخصص کبک

حکایت کنپارس و ثبت پرونده های نیروی متخصص کبک

۳۰ مرداد ۱۳۹۵

خوش بود گر محک حادثه اید به میان

تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

همه آنها که از دور دستی بر آتش دارند می دانند که داستان ثبت آنلاین پرونده های نیروی متخصص کبک چه داستان پر آب چشمی بوده است. از به تاخیر افتادنهای پیاپی و قرار باز شدن سیستم درماه فوریه و بار آمدن آن افتضاح برای اداره مهاجرت بگیرید تا دو نوبت ثبت پرونده در ماه جون و آگوست که آخری و حاشیه هایش هنوز داغ است.

این مقاله را در سایت پارس کانادا بخوانید 

دیدگاه ها مسدود است.