بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘کارآفرینی کبک و فدرال’

با شرکتی!! پرونده باز کردم و از وضعیت آن بی خبرم

۱۴ آذر ۱۳۹۰ ۱ دیدگاه

سوال:

من از طریق شرکتی شروع به باز کردن پرونده کردم و کلیه مدارک را به آن شرکت دادم. اما پس از مدتی با خبر شدیم که مدیر عامل آن شرکت به کشور دیگر مهاجرت کرده است.من هم نمی دانم که آیا پرونده ای برای من باز کرده یا خیر. چگونه می توانم آن پرونده را ببندم یا به فدرال خبر دهم؟

 

پاسخ:

ادامه ی نوشته

در مورد برنامه های کارآفرینی کبک و فدرال

۲۳ مرداد ۱۳۹۰ ۶ دیدگاه

مقاله ای در سایت نوشته ام که می توانید اینجا بخوانید