بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘کار در کانادا’

موفقیت در کانادا بدون کاریابی مناسب ممکن نیست!

۱۱ مرداد ۱۳۹۰ ۴۴ دیدگاه

با توجه به راه اندازی دفتر مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی کنپارس در ایران مصاحبه ای با سایت کنپارس کرده ام که می توانید اینجا بخوانید