خانه > کبک > سایت اداره مهاجرت کبک، نقص فنی داشته است: ثبت ها منتفی شد

سایت اداره مهاجرت کبک، نقص فنی داشته است: ثبت ها منتفی شد

چند لحظه پیش، روز سه شنبه ۳ آوریل ۲۰۱۸، وزارت مهاجرت کبک در اطلاعیه ای اعلام کرد که باز شدن سایت برای ثبت پرونده های نیروی متخصص در تاریخ اول آوریل ۲۰۱۸، ناشی از نقص فنی سیستم مون پروژه بوده است و در نتیجه ثبت پرونده ها در این تاریخ بی اثر است و مبالغ پرداخت شده، باز می گردد.
اداره مهاجرت کبک، در ادامه این اطلاعیه اعلام کرده است که تنها پرونده متقاضیانی که دارای پیشنهاد کار از سوی کارفرما یا دارای اقامت موقت کبک بودند، قابل قبول هستند. به عبارت دیگر، همان طور که اداره مهاجرت کبک پیش از این نیز اعلام کرده بود، تعداد ۵۰۰۰ پرونده ظرفیت سال کاری ۲۰۱۷-۲۰۱۸ را تا قبل تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۱۸ دریافت خواهد کرد. ادامه مطلب…

Categories: کبک Tags: