خانه > نیروی متخصص فدرال > حداقل امتیاز صدور دعوت نامه اکسپرس انتری انتاریو: ۳۵۱

حداقل امتیاز صدور دعوت نامه اکسپرس انتری انتاریو: ۳۵۱

استان انتاریو برای متقاضیان جریان مهاجرتی خود به نام Express Entry Human Capital Priorities Stream، امروز چهارشنبه ۲۸ مارس ۲۰۱۸ تعداد ۷۷۹ دعوت نامه جدید صادر کرد که این متقاضیان دارای امتیاز ۳۵۱ تا ۴۴۶ بودند. این دعوت نامه ها در دو دوره مختلف برای متقاضیانی صادر شد که درخواست خود را در بازه زمانی اول ژانویه تا ۲۶ مارس ۲۰۱۸ ثبت کرده بودند. در دور قبلی صدور دعوت نامه از سوی استان انتاریو که روز سه شنبه ۲۷ فوریه ۲۰۱۸ انجام شد، تعداد ۵۱۱ دعوت نامه جدید برای متقاضیان دارای امتیاز ۴۳۳ تا ۴۴۱ صادر شد. ادامه مطلب…