خانه > کانادا > آیا کانادا برای مهاجران بهتر از اروپا و آمریکاست؟

آیا کانادا برای مهاجران بهتر از اروپا و آمریکاست؟

۸۰% کانادایی معتقدند که مهاجران تاثیر مثبتی بر اقتصاد این کشور گذاشته اند. نتایج تحقیقات جدید در حوزه مهاجرت نشان می دهد که اکثریت کانادایی ها دیدگاه مثبتی نسبت به مهاجرت و تاثیرات مثبت آن بر اقتصاد کانادا دارند.
در این تحقیق که از سوی موسسه روابط نژادی کانادایی انجام شده است، نظر سنجی از ۲۰۰۰ کانادایی بالای ۱۸ سال نشان می دهد که علیرغم شرایط سخت مهاجران در آمریکا و اروپا در سال های اخیر، اما دولت و مردم کانادا نظر مثبتی نسبت به مهاجرت و مهاجران دارند.
در مجموع ۶۰% از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند، دیدگاه مطلوبی نسبت به مهاجرت داشته اند و ۸۰% معتقد بودند که مهاجران تاثیر مثبتی بر اقتصاد کانادا دارند و تنها ۱۶% از کانادایی ها با مهاجرت مخالف بودند. ادامه مطلب…

Categories: کانادا Tags: