خانه > کانادا > دور جدید انتخاب های اکسپرس انتری با حداقل امتیاز ۴۴۲

دور جدید انتخاب های اکسپرس انتری با حداقل امتیاز ۴۴۲

در انتخاب شماره ۸۳ اکسپرس انتری که صبح امروز چهارشنبه ۷ فوریه ۲۰۱۸ اعلام شد، تعداد ۳۰۰۰ دعوت نامه با حداقل امتیاز ۴۴۲ صادر شد. انتخاب شماره ۸۲ اکسپرس انتری در ۲۴ ژانویه دومین انتخاب در سال ۲۰۱۸ بود که حداقل امتیاز در آن ۴۴۴ بود و تعداد ۲۷۵۰ متقاضی دعوت نامه دریافت کردند، در انتخاب های شماره ۸۰ و ۸۱ اکسپرس انتری نیز تعداد دعوت نامه ها و حداقل امتیازها (۲۷۵۰ دعوت نامه با حداقل امتیاز ۴۴۶) مشابه اعلام شد. ادامه مطلب…

Categories: کانادا Tags: