خانه > کانادا > گوناگونی قومی در جمعیت کانادا

گوناگونی قومی در جمعیت کانادا

نتایجی که در تحقیق زیر منتشر شده است بر اساس مطالعات صورت گرفته و پیش بینی های انجام شده درباره تنوع قومی در جمعیت کانادا تا سال ۲۰۳۱ است. مبنای تحقیق نیز عوامل و شاخص های اصلی تنوع جمعیتی بوده که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از تولد در خارج از کانادا، اقلیت های آشکار، موقعیت نسلی، مذهب و زبان مادری. ادامه مطلب…

Categories: کانادا Tags: