خانه > نوا اسکوشیا nova scotia > برنامه نیروی متخصص استان نوا اسکوشیا به زودی بازگشایی می شود

برنامه نیروی متخصص استان نوا اسکوشیا به زودی بازگشایی می شود

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

img

برنامه نیروی متخصص استان نوا اسکوشیا که آخرین بار در سال ۲۰۱۵ نیروی کار پذیرفت، در هفته های آتی بازگشایی خواهد شد. به طور کلی، دولت کانادا در نظر دارد تعداد ۵۱ هزار نیروی متخصص در قالب برنامه های مهاجرتی استانی در سال ۲۰۱۷ پذیرش کند که این تعداد به نسبت سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته است. ادامه مطلب…

دیدگاه ها مسدود است.