بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘پاسخ به سوالات در وبلاگ و سایت’

تاخیر در پاسخ به ایمیلها و کامنتها و یک نکته

۱۳ فروردین ۱۳۹۱ ۵۳ دیدگاه

یکی از افتخارات من این است که بخشی از وقت خود را صرف پاسخگویی به سوالات افراد می کنم و تلاش می کنم تا حد امکان در این وبلاگ و نیز ایمیل پاسخگوی دوستان باشم. منتی هم بر کسی ندارم و انتظار تشکر و قدر دانی هم ندارم. اما گاه امکان پاسخگویی سریع و به موقع از من سلب می شود و برای مدتی شرمنده عزیزان می شوم.

دوستانی که ما را مورد لطف قرار می دهند و سوالات را مطرح می کنند حداقل دو دسته اند و در این شرایط برخوردهای مختلفی با موضوع می کنند.

گروه اول که شامل بیش از ۹۰ درصد مراجعه کنندگان وبلاگ و ارسال کنندگان ایمیل است می دانند که مسوولیت اصلی بنده رسیدگی به امور جاری موکلین و ایفای وظایفی است که به عنوان وکیل برعهده دارم و پاسخگویی به سوالات که گاه تا ۳ ساعت از وقت مرا می گیرد وظیفه اصلی من نیست و انجام آن تنها برای کمک به هموطنان و در راستای انجام وظیفه ای اخلاقی است.

این دوستان خوشبختانه صبوری می کنند و ضمن ارسال پیامهای محبت آمیز گاه پیگیر پاسخی می شوند که انتظار داشته اند زودتر دریافت کنند. ادامه ی نوشته