بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘فدرال’

برای متقاضیان فدرال لیست ۳۸ گانه چه می توان کرد

۲ شهریور ۱۳۹۰ ۴۵ دیدگاه

مطلبی در سایت نوشته ام که خواندن آن بی فایده نیست. اینجا بخوانید

پرونده های فایل شده در سال ۲۰۰۷ فدرال

۳۰ مرداد ۱۳۹۰ ۷۶ دیدگاه

سوال:

من دقیقا ۴ سال و ۴ ماه است که برای فدرال اقدام کردم( سال ۲۰۰۷ ) ولی متاسفانه بعد از دریافت فایل نامبر هنوز خبری از سفارت کانادا نشده است . آیا این عادی است ؟ و من تا چه مدت دیگری باید منتظر بمانم.   ادامه ی نوشته